Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Polgári jog

 • kártérítési eljárások, vagyoni és nem vagyoni kár
 • orvosi műhibák, egészségügyi ellátással kapcsolatos ügyek
 • biztosítási ügyek
 • társadalom- és nyugdíjbiztosítási ügyek
 • balesettel és üzemi balesettel kapcsolatos ügyek
 • egészségi állapottal és munkaképességgel kapcsolatos ügyek
 • ingatlannal kapcsolatos ügyek
 • építkezéssel kapcsolatos ügyek
 • társasházzal kapcsolatos ügyek
 • öröklési joggal kapcsolatos ügyek
 • fogyasztóvédelem, termékfelelősség
 • oktatással kapcsolatos ügyek
 • szerzői jog, sajtóhelyreigazítás
 • reklám, média
 • agrárjog, környezetvédelem, állatvédelem
 • adásvételi, ajándékozási, tartási, házassági, megbízási, vállalkozási és egyéb szerződések, egyéb okiratok elkészítése ellenjegyzése
 • perbeli és peren kívüli képviselet

Társasági jog

 • gazdasági társaságok alapítása, módosítása, megszüntetése
 • képviselet ellátása

Közigazgatási jog

 • hatóságok előtti képviselet
 • közigazgatási határozatok felülvizsgálatával kapcsolatos ügyek

Családjog

 • házassági és vagyonjogi ügyek, szerződések, megállapodások
 • apasági és származás megállapítása iránti ügyek

Munkajog

 • munkaviszony, közalkalmazotti- és köztisztviselői jogviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos ügyek

Szabálysértési jog

 • képviselet ellátása

Büntetőjog

 • képviselet ellátása elsődlegesen közlekedési és gazdasági ügyekben